Privacy bepaling

Versie: mei 2018


Van der Linde Nijhof Special Liquors respecteert de privacy van iedere bezoeker en draagt er voor zorg dat de persoonlijke informatie van de bezoeker vertrouwelijk wordt behandeld en dat daarmee zorgvuldig wordt omgegaan. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt.

Gegevens worden niet zonder jouw toestemming ter beschikking gesteld aan derden voor een ander doel dan het doel waarvoor u de gegevens heeft verstrekt. Onze medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren en te waarborgen.Doeleinden


Voor toegang tot de webshop en het invullen van het contactformulier vragen wij om jouw gegevens. Deze gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
1. Als je een bestelling plaatst, hebben we jouw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om de bestelling te verwerken en jou hierover te kunnen informeren
2. Om het bestellen via de webshop zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken, slaan wij met jouw toestemming jouw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot jouw bestelling op. Zo kunnen we jou op de hoogte houden en producten aanbevelen die jouw interesse hebben;
3. Met jouw toestemming gebruiken wij jouw gegevens ook om je op de hoogte te houden van nieuws en acties. Als je dit niet langer wenst kun je ons dat laten weten door een e-mailbericht te sturen naar info@vdln.eu;
4. Als je bij lindehof.eu een account aanmaakt bewaren wij jouw gegevens op onze server. Wij slaan voor jou de informatie op (naam, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres, aflever- en betaalgegevens), zodat deze bij een nieuwe bestelling niet opnieuw ingevuld hoeven te worden;
5. Opgeslagen gegevens en informatie worden gebruikt voor statistische overzichten voor interne doeleinden;
7. voor fraude- en inbreukpreventie;
8. voor enig ander wettelijk doel, zoals een verzoek van de overheid / politie.Bewaartermijnen


De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor onbepaalde tijd. Om u bij een volgend bezoek beter en sneller van dienst te zijn, als ook voor statistische doeleinden.Inzage en wijzigen van uw gegevens


Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.Cookies


De website  gebruikt Cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies zijn bestanden die door uw browser worden opgeslagen op de computer. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat deze geen cookies ontvangt. Het is mogelijk dat u dan niet alle functionaliteiten en voordelen van deze website kunt benutten.

Het is mogelijk dat de website de gegevens van de bezoeker gebruikt om aan deze andere producten aan te bevelen die aansluiten op reeds eerder gekochte Producten. Gegevens over het gebruik van de website worden door Van der Linde Nijhof gebruikt voor de verdere ontwikkeling en verbetering van de website.Cookies van Google


Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als onderdeel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.Beveiliging


Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.Wijzigingen in deze privacyverklaring


Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.Autoriteit Persoonsgegevens


Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.Onze contactgegevens


Van der Linde Nijhof – Special Liquors
Parelstraat 16
7554 TM Hengelo (O)
info@vdln.eu
074 – 851 32 11