Disclaimer

Dit is een website van Van der Linde Nijhof – Special Liquors; hierna te noemen VAN DER LINDE NIJHOF. Door gebruik te maken van de website gaat u akkoord met deze voorwaarden en de overige bepalingen op deze site. VAN DER LINDE NIJHOF is een bedrijf in beweging en innoveert voortdurend om haar klanten en consumenten de best mogelijke ervaring te bieden. De vorm en aard van de producten die op deze website worden aangeboden kan veranderen. Bezoek dus regelmatig deze website.1. Verkoop & Bestellingen


Om gebruik te kunnen maken van de webshop moet u zich aanmelden. Uw account zal na controle van de gegevens geactiveerd worden, waarna het mogelijk is om bestellingen te plaatsen. Enkel zakelijke afnemers (B2B) kunnen bestellingen plaatsen voor het drankenassortiment. Particulieren en overige bezoekers kunnen wel bestellingen plaatsen voor merchandise, kleding e.a.

De verkregen inlognaam en wachtwoord zijn strikt persoonlijk en u bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik van uw gebruikersnaam en wachtwoord. Van tijd tot tijd verspreidt VAN DER LINDE NIJHOF actiecodes. Een actiecode geeft recht op het voordeel dat nader beschreven is op deze website en/of in actievoorwaarden. Eventueel bijkomende voorwaarden staan ook als zodanig vermeld. Wanneer u een product bestelt, bent u de prijs inclusief BTW, bezorg- en betaalkosten verschuldigd. Alle betalingsopdrachten geschieden vooruit op rekening of via I-Deal.

Er kunnen bezorgkosten in rekening worden gebracht. Dit wordt aangegeven als u een bestelling plaatst. Vermelde levertermijnen zijn streefdata. De op deze site vermelde aanbiedingen gelden alleen voor bestellingen die binnen de periode waarvoor de aanbieding geldt worden bezorgd.2. Gebruik  & functioneren website


VAN DER LINDE NIJHOF zorgt voor goede beveiliging van uw persoonsgegevens. Om misbruik van uw gegevens te voorkomen raden wij  aan nooit uw gebruikersnaam en wachtwoord op te geven, behalve wanneer u inlogt op het webshop-gedeelte.
Verstrek deze gegevens dus niet als iemand u vraagt (bijvoorbeeld per e-mail) om gebruikersnaam, wachtwoord of andere persoonlijke gegevens. Dit kan leiden tot misbruik van uw  gegevens. Let er op dat u altijd inlogt op een website waarbij in de browserbalk https://www… staat.
De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en combinaties daarvan en overige programmatuur zijn beschermd door auteurs-, merk- en databankrechten. Deze rechten berusten bij VAN DER LINDE NIJHOF of de betreffende rechthebbende. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VAN DER LINDE NIJHOF is het niet toegestaan enig onderdeel van deze site te kopiëren.
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de aangeboden producten kan VAN DER LINDE NIJHOF niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en afbeeldingen

De op de website weergegeven afbeeldingen zijn niet op ware grootte en het afgeleverde product kan afwijkingen vertonen in kleur, vorm en afmetingen  ten opzichte van de afbeelding op uw monitor. VAN DER LINDE NIJHOF biedt alle producten aan zonder enige waarborg ten aanzien van hun geschiktheid voor een bepaald doel, of anderszins.
VAN DER LINDE NIJHOF garandeert niet dat de website foutloos of zonder onderbreking zal functioneren. VAN DER LINDE NIJHOF aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde downloads of andere databestanden, en producten die aangekocht worden via deze site.

Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van VAN DER LINDE NIJHOF gelden eveneens voor alle door VAN DER LINDE NIJHOF ingeschakelde hulppersonen en derden.
E-mails en andere via internet verzonden informatie zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. VAN DER LINDE NIJHOF staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails of voor tijdige ontvangst ervan.

Wij spannen ons tot het uiterste in om zoveel mogelijk te waarborgen dat de website en de bestanden die via de website worden aangeboden virusvrij zijn, maar een garantie kan niet gegeven worden. VAN DER LINDE NIJHOF is gerechtigd de toegang tot een account te blokkeren en/of iemand definitief uit te sluiten van het lidmaatschap, zonder opgave van redenen (bijvoorbeeld bij vermoeden van misbruik, onbevoegd gebruik of het niet naleven van deze. VAN DER LINDE NIJHOF kan besluiten in zodanige gevallen actiecodes, privileges of voordelen te laten vervallen.3. Wijziging van deze voorwaarden


Wij kunnen deze voorwaarden en de op de website vermelde informatie te allen tijde wijzigen. Kijk op de website voor de meest actuele voorwaarden.4.Toepasselijk recht en geschillen


Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen kunnen worden voorgelegd aan de rechtbank te Almelo.5. Belangrijke sites drankgebruik


Drank kopen kent zijn leeftijd. Kijk op nix18.nl of surf naar stiva.nl voor meer informatie over verantwoord drankgebruik. Kijk voor meer informatie ook op daarkunjemeethuiskomen.nl/bob.